เหยื่อจิ๊ก DX

เหยื่อจิ๊ก DX มีขนาด 40 60 และ 80 กรัมใช้สำหรับจิ๊กงานทะเล

ใช้ได้ทั้งจิ๊กแนวดิ่งและการแคส

ราคา 80บาท

Copyright © 2019. All rights reserved.